Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Koła zainteresowań

Koło Turystyczno – Kulturalno – Oświatowe, prowadzone przez panie: Edytę Bielkę, Monikę Ziółkowską, Justynę Płazę i Honoratę Krawczyk. Jego głównym  celem jest rozwijanie  postaw  patriotycznych wychowanków poprzez poznawanie Polski, jej  tradycji,  kultury  narodowej  i  przyrody,  ze szczególnym  uwzględnieniem najbliższej okolicy. Wychowankowie rozwijają zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. W ramach działalności koła organizowane są wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki tematyczne.

Koło Artystyczne „Moje pasje” prowadzone jest przez panie: Monikę Ziółkowską, Edytę Jurkiewicz-Sałek i Renatę Podgórską. Zajęcia koła artystycznego odbywają się 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Podczas zajęć uwzględniane są indywidualne zainteresowania wychowanków, maja oni wpływ na dobór realizowanych tematów. Celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków zainteresowań i uzdolnień plastycznych, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwego ich łączenia. 

Koło Turystyczne, które prowadzą panie: Aneta Maciaszczyk, Edyta Jurkiewicz-Sałek, Monika Wzorek, Anna Szymańska, Izabela Pazderska, Regina Pałka i Ida Michoń. Zajęcia koła prowadzone są dla chętnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Głównym celem działalności koła jest miłe i aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków oraz rozwijanie zainteresowań turystycznych.

Organizowane są trzy typy zajęć :

• zajęcia terenowe - spacery po Ostrowcu Św. i jego okolicach, poznawanie i poszerzanie wiedzy o mijanych po drodze ważniejszych miejskich i obiektach;  

• zajęcia terenowe - jednodniowe wycieczki, rajdy piesze;

• zajęcia w internacie w formie spotkań przygotowujących do wycieczek i spotkań podsumowujących wycieczki.

10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Koła zainteresowań

Struktura organizacyjna jednostki

Kadra pedagogiczna
Dyrektor MOS: mgr Jacek Pająk
Wicedyrektor: mgr Katarzyna Mucha 
 
 
Nauczyciele:
mgr Ewa Bukała - nauczyciel bibliotekarz, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne 
mgr Tomasz Chmielewski - nauczyciel wychowania fizycznego 
mgr Lidia Gębura - nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
mgr Marta Kończak - nauczyciel matematyki, socjoterapii
mgr Katarzyna Lorenc - nauczyciel języka angielskiego 
mgr inż. Ewelina Kosiacka - Kacuga - nauczyciel przedmiotów zawodowych 
mgr Krzysztof Krzak - nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego
mgr Michał Kwiatkowski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 
mgr Beata Niedbała - podstawy przedsiębiorczości
mgr Krzysztof Okręt - nauczyciel matematyki, techniki
mgr Beata Partyka - nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Bożena Przybycień -  nauczyciel  biologii, geografii, przyrody
mgr Barbara Rej - nauczyciel chemii
ks. Ireneusz Rząsa - nauczyciel religii 
mgr Alicja Solińska -  nauczyciel języka rosyjskiego, socjoterapii
mgr Cezary Surmański - nauczyciel historii, WOS
mgr Sylwester Szostak - nauczyciel fizyki, informatyki 
 
Wychowawcy:
Grupa I
mgr Edyta Jurkiewicz-Sałek 
mgr Aneta Celary
mgr Michał Kwiatkowski 
 
Grupa II
mgr Anna Szymańska
mgr Grzegorz Kłos
mgr Małgorzata Wójcik 
 
 Grupa III
mgr Edyta Bielka 
mgr Monika Ziółkowska 
mgr Grzegorz Pucułek
 
Grupa IV
mgr Justyna Płaza
mgr Monika Wzorek
mgr Zdzisław Klusek
 
Grupa V
mgr Honorata Krawczyk
mgr Rafał Borek
mgr Sylwia Turek
 
Grupa VI
mgr Bożena Dąbrowska 
mgr Robert Okoń
mgr Ida Michoń 
 
Psycholog:  mgr Maciej Malinowski 
Pedagog:  mgr Magdalena Kalista-Jasiak
Pielęgniarka dyplomowana: Jolanta Krzystek
 
W każdej grupie wychowawczej maksymalnie przebywa 12 wychowanków. Każda grupa ma do dyspozycji 3 czteroosobowe pokoje wyposażone w podstawowe meble o miłym i estetycznym wyglądzie oraz świetlicę wyposażoną w krzesełka, stoliki, kanapy, TV i DVD.  Świetlica jest miejscem w którym prowadzone są wszelkiego rodzaju zajęcia grupowe, a także miejscem spędzania czasu wolnego.
10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Struktura organizacyjna jednostki

Rekrutacja 2018/2019

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019 do klas:

V i VI szkoły podstawowej,

oraz klasy I dwuletniej Branżowej Szkoły Zawodowej o profilu: kucharz.

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja lub telefonicznie: (41) 248 24 40 lub (41) 266 22 74

10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Rekrutacja 2018/2019