Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja 2018/2019

2018-07-10

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019 do klas:

V i VI szkoły podstawowej,

oraz klasy I dwuletniej Branżowej Szkoły Zawodowej o profilu: kucharz.

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja lub telefonicznie: (41) 248 24 40 lub (41) 266 22 74

Rekrutacja

2018-07-10

REKRUTACJA WYCHOWANKÓW DO MOS

Co rodzic powinien zrobić, jeśli zaobserwuje niepokojące symptomy w zachowaniu swojego dziecka- wagary, ucieczki z domu, niepowodzenia szkolne, eksperymenty z alkoholem, niewłaściwe towarzystwo itp:

 1. Występuje do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z wnioskiem o zbadanie dziecka pod kątem umieszczenia w szkole specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
 2. Po zbadaniu dziecko otrzymuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Z orzeczeniem rodzic zgłasza się do dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i składa do dyrektora podanie o przyjęcie syna do placówki.
 4. Dyrektor rozpatruje podanie pozytywnie, jeśli są w danym momencie miejsca w klasie, do której dziecko uczęszcza.
 5. Jeśli w danym momencie nie ma miejsc w klasie, do której dziecko uczęszcza, miejsce jest rezerwowane, a rodzic jest na bieżąco informowany o możliwości przyjęcia.
 6. W dalszej kolejności rodzic prosi pedagoga o skompletowanie dokumentacji szkolnej, tj.:
 • Arkusz ocen (wydaje szkoła macierzysta na prośbę rodzica)
 • Oceny cząstkowe / jeżeli w trakcie semestru /.
 • Opinia szkoły (sporządza wychowawca klasy)
 • Wywiad środowiskowy (sporządza pedagog szkolny lub pracownik MOPSu)
 • Karta zdrowia.
 • Karta uodpornienia.
 • Akt urodzenia z nr PESEL.
 • Kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej rodzica na ubezpieczeniu którego pozostaje dziecko /jeżeli z domu rodzinnego/. Kserokopia raportu ubezpieczenia /jeżeli z d.dz. /Do pobrania deklaracja przyjęcia do szkóły

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-07-10
Data publikacji:2018-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:193