Koła zainteresowań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koła zainteresowań

2018-07-10

Koło Turystyczno – Kulturalno – Oświatowe, prowadzone przez panie: Edytę Bielkę, Monikę Ziółkowską, Justynę Płazę i Honoratę Krawczyk. Jego głównym  celem jest rozwijanie  postaw  patriotycznych wychowanków poprzez poznawanie Polski, jej  tradycji,  kultury  narodowej  i  przyrody,  ze szczególnym  uwzględnieniem najbliższej okolicy. Wychowankowie rozwijają zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. W ramach działalności koła organizowane są wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki tematyczne.

Koło Artystyczne „Moje pasje” prowadzone jest przez panie: Monikę Ziółkowską, Edytę Jurkiewicz-Sałek i Renatę Podgórską. Zajęcia koła artystycznego odbywają się 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Podczas zajęć uwzględniane są indywidualne zainteresowania wychowanków, maja oni wpływ na dobór realizowanych tematów. Celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków zainteresowań i uzdolnień plastycznych, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwego ich łączenia. 

Koło Turystyczne, które prowadzą panie: Aneta Maciaszczyk, Edyta Jurkiewicz-Sałek, Monika Wzorek, Anna Szymańska, Izabela Pazderska, Regina Pałka i Ida Michoń. Zajęcia koła prowadzone są dla chętnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Głównym celem działalności koła jest miłe i aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków oraz rozwijanie zainteresowań turystycznych.

Organizowane są trzy typy zajęć :

• zajęcia terenowe - spacery po Ostrowcu Św. i jego okolicach, poznawanie i poszerzanie wiedzy o mijanych po drodze ważniejszych miejskich i obiektach;  

• zajęcia terenowe - jednodniowe wycieczki, rajdy piesze;

• zajęcia w internacie w formie spotkań przygotowujących do wycieczek i spotkań podsumowujących wycieczki.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-07-10
Data publikacji:2018-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:134